Slad­rer du på job­bet?

BT - - NYHEDER -

Det er vig­tigt, at der bli­ver talt om tin­ge­ne. Om det er i kro­ge­ne, i skyl­le­rum­met el­ler an­dre ste­der, er ik­ke så af­gø­ren­de Hans Hve­ne­gaard, psy­ko­log

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.