Do­nald Trump er nu sikker på no­mi­ne­ring

BT - - NYHEDER -

USA-POLITIK

Ved at sam­men­la­eg­ge de 1.150 de­le­ge­re­de, der al­le­re­de er valgt til at stem­me på Trump, med di­ver­se ’fri­stil­le­de de­le­ge­re­de’ når ejen­doms­mil­li­ar­da­e­ren iføl­ge AP op på 1.238 de­le­ge­re­de-stem­mer - én over det magi­ske tal. Ju­bel og chok Det har få­et samt­li­ge so­ci­a­le me­di­er til at ko­ge over i en blan­ding af ju­bel, øv-råb og mas­sivt chok.

Da Do­nald Trump for et års tid si­den af­slø­re­de si­ne pra­esi­den­tam­bi­tio­ner, tog in­gen ham så­le­des al­vor­ligt.

Men det vi­ste sig hur­tigt, at de ame­ri­kan­ske va­el­ge­re el­ske­de re­a­li­ty­stjer­nens ut­ra­di­tio­nel­le stil.

Én for én drop­pe­de tid­li­ge­re fa­vo­rit­ter som Fl­o­ri­das gu­ver­nør Jeb Bush og se­na­tor Marco Ru­bio ud af valg­kam­pen. Og da den sid­ste al­vor­li­ge mod­stan­der, Ted Cruz’ i sid­ste må­ned smed hånd­kla­e­det i rin­gen, stod Trump ale­ne på top­pen. Mod­kan­di­dat Selv­om Trumps kan­di­da­tur så­le­des nu er sik­ret, er kam­pen i det re­pu­bli­kan­ske par­ti langt­fra for­bi.

Så­le­des har gam­le re­pu­bli­kan­ske ka­em­per som eks-pra­esi­den­ter­ne Ge­or­ge Wal­ker Bush og hans far Ge­or­ge Her­bert Bush na­eg­tet at støt­te Trump. Mitt Rom­ney, der stil­le­de op til val­get i 2012, af­vi­ser og­så Do­nald Trump. Og re­pu­bli­ka­ner­nes of­fi­ci­el­le le­der Paul Ry­an for­hol­der sig fort­sat neut­ral.

Do­nald Trumps for­mode­de mod­kan­di­dat til novem­ber bli­ver de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.