Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­ders Samu­el­sen Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vej: Lad os ha­e­ve nog­le skat­ter. Den li­be­ra­le vej: Det må va­e­re mu­ligt at spa­re ba­re lidt i den of­fent­li­ge sek­tor, så vi kan få skat­te­let­tel­ser. Tag jer nu sam­men, Ven­stre. El­lers må I drop­pe je­res navn ’Ven­stre Dan­marks li­be­ra­le par­ti’

Po­li­tisk le­der (LA), på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.