Dra­ma­tisk ka­en­tring

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE Mindst 500 bå­d­flygt­nin­ge end­te i van­det, da de­res båd kom i pro­ble­mer og ka­en­tre­de på åbent hav på ru­ten mel­lem Li­by­en og Ita­li­en. Et pa­trul­jeskib fra den ita­li­en­ske flå­de blev op­ma­er­k­som på ’en usta­bil båd na­er Li­by­ens kyst med utal­li­ge mi­gran­ter om bord’, op­ly­ste flå­den i en med­del­el­se. Bå­den ka­en­tre­de kort ef­ter. Den ita­li­en­ske kystvagt be­kra­ef­ter sam­ti­dig, at der og­så blev sam­let mindst syv lig op ef­ter ulyk­ken på en i øv­rigt ek­stremt dra­ma­tisk dag på Mid­del­ha­vet. I alt blev fle­re end 3.000 per­so­ner red­det om bord på de ita­li­en­ske ski­be, for­delt på 23 red­nings­ak­tio­ner.

Med den se­ne­ste ha­en­del­se er an­tal­let af per­so­ner, der er red­det og bragt til Ita­li­en, op­pe på na­e­sten 40.000 i år, op­ly­ser FN’s Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at (UNHCR).

Man­dag og tirs­dag blev om­kring 5.600 men­ne­sker red­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.