For­fat­ter­ne selv

BT - - KULTUR -

Benn Q. Holm, har bl.a. skre­vet ro­ma­ner­ne ’Man­den i glas­set’, ’By­en og øen’, ’Den gam­le ver­den’ og ’Haf­nia punk’ An­ders Røn­now, den ene halv­del af A.J. Ka­zin­ski og An­na Ek­berg, der har skre­vet øje­blik­kets stør­ste dan­ske be­st­sel­ler ’Den hem­me­li­ge kvin­de’

»Min før­ste sto­re bog­op­le­vel­se var ’Tab­te ho­ri­son­ter’. Den hand­ler om en pi­lot, der styr­ter ned i Hi­ma­laya, men red­des til et klo­ster af nog­le lo­ka­le mun­ke. I kloste­ret fo­rel­sker han sig i en kvin­de, men der er me­get mystik, kloste­ret bli­ver le­det af en ka­ris­ma­tisk mand, som på­står, at man bli­ver udø­de­lig hvis ba­re man al­drig for­la­der kloste­ret. Med sin fan­ta­sti­ske hand­ling for­sø­ger bo­gen at forta­el­le os, at vi al­drig tror på lyk­ken, når den en­de­lig fin­der os, og det of­te er os selv, der spo­le­rer det go­de i vo­res liv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.