BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’Dok­tor Thor­ne’

En­gelsk tv-se­rie Si­den sid­ste af­snit af Down­ton Ab­bey blev sendt i ju­len, har jeg sav­net en er­stat­ning. In­gen er så go­de til at la­ve se­ri­er fra for­ri­ge og sid­ste år­hund­re­de som eng­la­en­der­ne. Der­for er mi­ne forventninger til den nye se­rie ’Dok­tor Thor­ne’, som er skabt af Juli­an Fel­lowes, der stod bag Down­ton Ab­bey, me­get sto­re. BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

20. eta­pe af Giro d’Ita­lia

Cy­kel­løb Det er sid­ste chan­ce for at la­ve ra­va­ge i den sam­le­de stil­ling i Giro d’Ita­lia, når ryt­ter­ne lør­dag skal ud på en kort, fy­rig eta­pe over tre stej­le bjer­ge. Den slags ple­jer al­tid at va­e­re sjove. Så det skal jeg se (in­den af­te­nens Cham­pions Le­ague-fi­na­le på 3+, selv­føl­ge­lig).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.