Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Årets Cham­pions Le­ague-fi­na­le er et rent spansk op­gør mel­lem de to ri­va­ler Re­al Madrid og At­léti­co Madrid. Re­al send­te Man­che­ster Ci­ty ud i se­mi­fi­na­len, mens At­léti­co over­ra­sken­de slog Bay­ern Mün­chen. I sa­e­so­nens to ind­byr­des liga­op­gør har At­léti­co va­e­ret sta­er­ke­st med en sejr og en uaf­gjort, men det teg­ner til en ta­et og in­tens dyst. TV3+: 19.00

Den dyg­ti­ge ha­er­fø­rer Maxi­mus fø­rer Ro­mer­ri­get fra den ene sejr til den an­den, men da kej­se­ren dør, til­tu­sker hans søn Com­mo­dus sig mag­ten, og han be­or­drer Maxi­mus og hans fa­mi­lie dra­ebt. At­ten­ta­tet på Maxi­mus mis­lyk­kes, men Maxi­mus' fa­mi­lie bli­ver myr­det. Maxi­mus vil ha­ve ha­evn, men en­der med at bli­ve ind­fan­get af sla­ve­hand­le­re og solgt til en gla­di­a­torsko­le. Snart er han en stjer­ne i are­na­en. TV 2: 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.