Mirak­let i ma­ven

BT - - TV-GUIDE -

Hvert lil­le nyt men­ne­ske er et mira­kel, men de fa­er­re­ste aner, hvor stort et mira­kel det egent­ligt er og hvor me­get af frem­ti­den for det lil­le barn, der er skre­vet, før det bli­ver født. Mi­cha­el Mos­ley forta­el­ler om, hvor­dan et men­ne­ske bli­ver til. Li­ge fra be­gyn­del­sen, hvor hver en­kelt cel­le er på stør­rel­se med et støv­korn, til sel­ve føds­len. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.