På top­pen i Thy

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

Tag med ind i tvil­lin­ger­ne Ole og Pers forun­der­li­ge ver­den, hvor da­ge­ne går med at skri­ve vit­tig­he­der og ud­ta­en­ke nye op­fin­del­ser. Ole og Per er to drif­ti­ge elek­tri­ke­re med egen for­ret­ning, Strøm­bu­tik­ken. De drøm­mer om at slå igen­nem på den sto­re sce­ne og sat­ser på et gen­nem­brud som stan­dup­pe­re. De har sto­re pla­ner og le­ver li­vet. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.