Et slag for ung­dom­men

BT - - SUPER LIGA -

Der var in­tet an­det end ae­ren og tv-pen­ge­ne på høj­kant, da FC Nord­s­ja­el­land hjem­me tog imod Vi­borg på Right to Dream Park. Men pen­ge lu­ner al­tid og spe­ci­elt i to klub­ber, der ik­ke ope­re­rer med de hø­je­ste bud­get­ter.

FC Nord­s­ja­el­land vandt med 1-0.

I be­gyn­del­sen af kam­pen fan­ge­de de un­ge nord­s­ja­el­la­en­de­re gang på gang Vi­borg­spil­ler­ne ude af ba­lan­ce. Hjem­me­hol­det hav­de tre ka­em­pe chan­cer in­den det før­ste kvar­ter var run­det, og 20 mi­nut­ter in­de i kam­pen slap Vi­borg-hel­det op, da ’Ti­ger­nes’ al­der­spra­esi­dent, Jos­hua Jo­hn, sat­te en in­der­si­de på et flot or­ke­stre­ret angreb.

FC Nord­s­ja­el­land hav­de in­den kam­pen sagt, at de i sa­e­so­nens sid­ste hjem­me­kamp vil­le vi­se al den po­wer, som frem­ti­den i klub­ben by­der på. Der­for var gen­nem­snitsal­de­ren un­der 22 år, og selv­om de un­ge spil­le­re ik­ke for­må­e­de at hol­de gej­sten op­pe i an­den halv­leg, end­te op­gø­ret al­li­ge­vel med bå­de sejr og et sja­el­dent cle­an she­et. Sidst i op­gø­ret skif­te­de Nord­s­ja­el­land frem­ti­den ud med for­ti­den, da Mar­tin Vin­gaard kom på ba­nen. Den 31-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler får ik­ke for­la­en­get sin kon­trakt. og han kun­ne så­le­des si­ge far­vel med hol­dets før­ste sejr i syv kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.