Top­sco­rer­kapløb fort­sa­et­ter i FCK

BT - - SUPER LIGA -

Der er ik­ke så me­get me­re at spil­le om for FCK. Gul­det er på plads. Men så er der jo den in­di­vi­du­el­le ha­e­der som klub­bens top­sco­rer, og den kamp ud­ka­em­pe­de Ni­co­lai Jør­gen­sen og Fe­de­ri­co San­tan­der i 4-1-sej­ren over Es­b­jerg.

Jør­gen­sen var in­den kam­pen på 13 mål, mens San­tan­der var på 12 mål, og da Es­b­jerg ved pau­sen var for­an 1-0 på Ke­vin Mensa­hs mål, kun­ne det ta­en­kes, at FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken hav­de ha­engt top­sco­rer­li­sten op.

For San­tan­der ud­lig­ne­de ef­ter en ti­me, da han løb fra Da­ni­el Sten­derup og spar­ke­de bol­den i mål via stol­pen. Jør­gen­sen lag­de af­stand igen med et straf­fes­parks­mål, og da San­tan­der så score­de sit for­års­mål num­mer 11 med en smuk ver­sion, sva­re­de Jør­gen­sen igen-igen.

Der­med fik FCK va­sket lidt af den plet af, som Ho­bro­ne­der­la­get sat­te på guld­hol­det, Sol­bak­ken hav­de da og­så skru­et ned for re­ser­ve-for­bru­get og til­fø­jet for­å­rets pro­fil, Tho­mas Dela­ney, og for­år­s­top­sco­rer San­tan­der blandt an­dre. Og det gav po­te.

Es­b­jerg kun­ne til gen­ga­eld ik­ke føl­ge op på sej­ren over AaB. Ve­stjy­der­ne har nu kun en kamp til­ba­ge til at for­bed­re en sti­me med ba­re en ge­vinst i de se­ne­ste ni kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.