God­dag, Eu­ro­pa – far­vel, Dur­mi­si

BT - - SUPER LIGA -

MAJA2J0210616 mens Da­ni­el Ag­gers frem­tid sta­dig er yderst usik­ker. Og så er der Riza Dur­mi­si. Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, er han i for­hand­lin­ger med Re­al Be­tis om et som­mer­skif­te, og han be­kra­ef­ter nu, at han spil­ler sin sid­ste kamp søn­dag. jo er en dren­gedrøm. Spansk fod­bold lig­ger ge­ne­relt godt til mig, men man ved ik­ke, hvor­dan det for­lø­ber, før man har ta­get val­get,« ly­der det fra Dur­mi­si, der tror på bron­ze­me­dal­jer­ne.

»Det ken­de­teg­ner Brønd­by, at når vi har kni­ven på stru­ben, pra­este­rer vi al­tid. Nu er vi i Eu­ro­pa. Og vi går selv­føl­ge­lig ef­ter det ul­ti­ma­ti­ve, som er tred­je­plad­sen,« slut­ter Riza Dur­mi­si.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.