Rusland ud­ta­ger Sha­ra­pova til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ma­ria Sha­ra­pova er en af de fi­re ten­niskvin­der, Rusland har ud­ta­get til OL i Rio. Det sker, selv om Sha­ra­pova er ude­luk­ket fra al kon­kur­ren­ce, ef­ter at hun te­ste­de po­si­tiv for det for­bud­te stof mel­do­ni­um.

»Vi vil in­klu­de­re Sha­ra­pova på hol­det, som vi skal of­fent­lig­gø­re se­ne­st 6. ju­ni,« si­ger Sha­mil Tar­pis­h­chev, der er med­lem af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité og pra­esi­dent for Ruslands Ten­nis­for­bund, til R-Sport iføl­ge Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.