2 , 0 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Au­stra­li­en skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Godt nok er Tim Ca­hill ble­vet hjem­me, men el­lers kom­mer man i ta­et på sta­er­ke­ste op­stil­ling til kam­pen, og Au­stra­li­en er trods alt asi­a­ti­ske me­stre og for blot et år si­den spil­le­de man uaf­gjort mod Tys­kland på ude­ba­ne. Til­med er det en kamp for­bun­det med stor pre­sti­ge for au­stra­li­er­ne, hvil­ket og­så skal ta­le for ga­ester­ne. Eng­land har et fo­re­stå­en­de EM, men det er sja­el­dent, at de for al­vor bra­en­der ba­nen af i dis­se ven­skabs­kam­pe, så spil Au­stra­li­en med et par mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.