3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ud­over et stort ne­der­lag til Portu­gal, ple­jer Ir­land at gø­re det gan­ske pa­ent i ven­skabs­kam­pe­ne, og de skal ha­ve en fin mu­lig­hed for at slå Hol­land i af­ten. Ga­ester­ne skal ik­ke til EM, hvor­for kam­pen ba­re skal over­stås for dem, og sik­kert er det, at an­fø­rer Wes­ley Snei­j­der og Arj­en Rob­ben ik­ke spil­ler, hvil­ket er sto­re tab for de hol­land­ske ga­e­ster. Man må gå ud fra, at Hol­land spil­ler frisk til i en kamp som den­ne, og det bør irer­ne kun­ne straf­fe på om­stil­lin­ger­ne, for den hol­land­ske de­fen­siv vir­ker ik­ke skra­em­men­de. Til od­dset skal hjem­me­sej­ren prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.