Mu­lig vold­ta­egt på ka­ser­ne ef­ter­for­skes

BT - - NYHEDER -

En kvin­de skal va­e­re ble­vet ud­sat for vold­ta­egt på ka­ser­nen i Ant­vorskov na­er Sla­gel­se. Det skrev TV Øst i går.

Det er For­sva­rets Au­ditørkor­ps, som er ved at ef­ter­for­ske sa­gen.

Men ef­ter­forsk­nings­le­der Hans Her­luf Pedersen øn­sker ik­ke over for TV Øst at fri­gi­ve fle­re de­tal­jer - og han øn­sker hel­ler ik­ke at be­kra­ef­te, om en of­fi­cer skal va­e­re ind­blan­det.

An­mel­del­sen ef­ter­for­skes alt­så ik­ke af po­li­ti­et, men i au­ditørkor­p­set for­sik­rer man, at man har stor er­fa­ring med ef­ter­forsk­ning.

Kor­p­set øn­sker ik­ke at sva­re på, om man har fun­det frem til en mista­enkt.

Of­fe­ret er en kvin­de, og for­bry­del­sen skal va­e­re sket nat­ten til fredag.

Au­ditø­rer­ne ef­ter­for­sker dels over­tra­e­del­ser af den mi­li­ta­e­re straf­fe­lov - og dels al­min­de­li­ge for­bry­del­ser, så­fremt de er be­gå­et på mi­li­ta­ert om­rå­de.

2. Bri­ga­de og Gar­de­hus­ar­re­gi­men­tet har hjem­sted på ka­ser­nen, og det sam­me har og­så an­dre en­he­der og myn­dig­he­der.

I Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti øn­ske­de po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver i går ik­ke at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.