Ita­li­ensk ele­gan­ce fra 475.000 kr.

BT - - BILER -

Den er ik­ke bil­lig – men bil­li­ge­re end fryg­tet. Al­fa Ro­meos sto­re håb, den nye og ele­gan­te se­dan Gi­ulia, får en start­pris på 475.000 kr. for ba­sis­ud­ga­ven ’Gi­ulia’ med 2,2-li­ters di­e­sel­mo­tor og 150 hk. Her er kli­maan­la­eg, 16 tom­mer fa­el­ge, fart­pi­lot og kar­danak­sel i kul­fi­ber stan­dar­dud­styr. Alu­mi­ni­um på ska­er­me og dø­re er og­så stan­dar­dud­styr, hvil­ket gør den al­min­de­li­ge Gi­ulia til ba­sis-mo­del for den bar­ske ’Qu­a­dri­fog­lio’-ud­ga­ve med en 2,9-li­ters bi­tur­bo-mo­tor med 510 hk. Den ko­ster fra 1.395.000 kr. og skal nok gi­ve BMWs M-af­de­ling no­get at ta­en­ke over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.