3008 – Peu­geots nye håb

BT - - BILER -

Peu­geot sky­der en do­sis SUV i 3008-nav­net med en ny ud­ga­ve, byg­get på EMP2-plat­for­men, som den blandt an­det de­ler med den al­min­de­li­ge 308. De­sig­net er magt­fuldt med en stejl og mas­siv front, men når det kom­mer til plø­ret plø­je­mark, så fås 3008 kun med for­hjul­stra­ek – dog er den ud­sty­ret med 18 tom­mer ’Mud & Snow’-da­ek og en avan­ce­ret ud­ga­ve af ’Grip Con­trol’, der aen­drer driv­linj­en mel­lem nor­mal, sne, mud­der, sand og ESP off. Pri­ser­ne er end­nu ukendt, men den nye Peu­geot lig­ner en salgs­suc­ces på det vok­sen­de SUV-mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.