Bi­len­tu­si­a­ster vil jub­le

BT - - BILER -

Fem hk – så me­get ek­stra har Su­baru he­vet ud af sin 2-li­ters boxer­motor i en­tu­si­ast-fa­vo­rit­ten BRZ. Det sker i for­bin­del­se med mo­del­lens før­ste face­lift, som alt­så er re­la­tivt be­gra­en­set. Sam­men med de ek­stra krik­ker har man og­så gjort gea­rin­gen la­ve­re, så BRZ ac­ce­le­re­rer en smu­le hur­ti­ge­re. Om det er nok til at kor­ri­ge­re BRZs stør­ste fejl – for få kra­ef­ter – vil ti­den vi­se. Kø­re­e­gen­ska­ber­ne, som al­tid er ble­vet rost til sky­er­ne, skul­le og­så bli­ve end­nu bed­re på 2017-mo­del­len, for stød­da­em­pe­re og fjed­re er aen­dret, og så er kar­ros­se­ri­et ble­vet sti­ve­re. Pri­sen er end­nu ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.