Så­dan gør du bi­len klar til fe­ri­e­tu­ren

BT - - BILER -

tjek­kes i mo­tor­rum­met, er sprink­ler­va­e­ske. Man va­el­ger ty­pisk en som­mer­sprink­ler­va­e­ske, som kan fjer­ne dø­de in­sek­ter og lig­nen­de,« si­ger Jør­gen Jør­gen­sen, der er se­ni­o­r­tek­ni­ker i FDM.

Han an­be­fa­ler og­så at få godt styr på vin­du­es­vi­sker­ne. In­tet er va­er­re end et par slid­te vi­ske­re, der lar­mer og ik­ke vir­ker ef­ter hen­sig­ten. Et sa­et er li­ge til at sa­et­te på i en hån­de­ven­ding og be­hø­ver ik­ke at ko­ste al­ver­den, hvis man kø­ber de min­dre kend­te ma­er­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.