Volkswa­gens Ama­rok-pi­ck­up får V6-di­e­sel­mo­tor

BT - - BILER -

Der er en ge­ne­rel op­rust­ning i klas­sen for pi­ck­up­vog­ne. Der­for har Volkswa­gen smidt sin vel­fun­ge­ren­de di­e­sel-V6-mo­tor i Ama­rok, så den får 224 hk og mas­si­ve 550 Nm al­le­re­de fra 1.500 o/min. På trods af de man­ge kra­ef­ter og et 8-trins au­to­mat­gear, skul­le den sto­re pi­ck­up kun- ne kla­re 13,1 km/l pr. li­ter di­e­sel og ud­le­de un­der 200 g/km CO2. In­te­ri­ø­ret bli­ver over­ha­let, og så får Ama­rok er­goCom­fort-sa­e­der, som er be­løn­net for en sa­er­lig god kva­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.