Spe­ci­a­li­ster­nes

BT - - SPORTEN -

MÅ­L­MAND HØJ­RE BA­CK Key­l­or Na­vas Da­ni Car­va­jal HØJ­RE MIDTERFORSVARER Ser­gio Ra­mos VEN­STRE MIDTERFORSVARER Pepe Jan Oblak Ju­an­fran José María Gimé­nez Die­go Godín 11 DUELLER VEN­STRE BA­CK DE­FEN­SIV MIDTBANE CEN­TRAL MIDTBANE Mar­ce­lo Ca­se­miro To­ni Kroos Fi­lipe Lu­is Ga­bi Ko­ke »I mi­ne øj­ne kan in­gen At­léti­co-spil­ler kom­me på Re­al Madrids hold« Re­al Madrid-stjer­nen Ga­reth Ba­les ud­ta­lel­ser i den for­gang­ne uge til ra­dio­sta­tio­nen Cope vak­te op­sigt. Ik­ke kun, for­di det var en stikpil­le til ae­r­ke­ri­va­len, men og­så for­di det for man­ge fod­bold­fans og eks­per­ter var et ud­tryk for det ty­pi­ske Re­al Madrid: »Vi er bed­re. Al­tid.«

– vur­de­ret af Ni­co­lai Lar­sen, AaB – vur­de­ret af Ry­an Jo­hn­son Laur­sen, Es­b­jerg – vur­de­ret af Mor­ten Bruun, Di­scove­ry – vur­de­ret af Mik­kel Bi­s­choff, Di­scove­ry – vur­de­ret af Mi­cha­el Lumb, Lyng­by – vur­de­ret af Es­ben Han­sen, Di­scove­ry – vur­de­ret af Mar­tin Re­tov, tidl. Brønd­by og Hor­sens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.