Stjernekrig

BT - - SPORTEN -

Men er de nu og­så det? For selv om fa­vo­ri­trol­len i af­te­nens Cham­pions Le­ague-fi­na­le gi­vet­vis til­fal­der stor­klub­ben Re­al, selv om hol­det ik­ke har slå­et At­léti­co si­den 4-1-tri­um­fen ef­ter for­la­en­get spil­le­tid i Cham­pions Le­ague-fi­na­len for to år si­den, er det ik­ke al­le klub­bens spil­le­re, der nød­ven­dig­vis er bed­re end by­s­bør­ne­nes.

BT har spurgt 11 spe­ci­a­li­ster, der al­le har haft el­ler sta­dig har de­res gang i fod­bold­ver­de­nen om de­res HØJ­RE KANT vur­de­ring af spil­ler­ne i de to mand­ska­bers for­mode­de star­top­stil­ling i af­ten på Sta­dio San Siro i Mila­no. Fa­el­les for dem al­le er, at de selv har spil­let po­si­tio­nen, prø­vet ud­for­drin­ger­ne og kan gi­ve ind­blik i, hvad der skal til for at va­e­re den bed­ste på plad­sen, hvad en­ten man hed­der Cri­sti­a­no Ro­nal­do el­ler An­to­i­ne Gri­ez­mann, Key­l­or Na­vas el­ler Jan Oblak. CEN­TRAL MIDTBANE Luka Mod­ric Ga­reth Ba­le VEN­STRE KANT/AN­GRI­BER Cri­sti­a­no Ro­nal­do Saúl Ni­gu­ez Yan­ni­ck Car­ra­sco An­to­i­ne Gri­ez­mann AN­GRI­BER Ka­rim Ben­ze­ma Fer­nan­do Tor­res

– vur­de­ret af Tho­mas Kri­sten­sen, ADO Den Haag – vur­de­ret af Jo­nas Kam­per, Vi­borg – vur­de­ret af Mik­kel Beck­mann, tidl. FCN m.m. – vur­de­ret af Sø­ren Lar­sen, tidl. Schal­ke 04

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.