Stjer­ner i alt

BT - - SPORTEN -

en, vil­le der alt­så ik­ke bli­ve me­get spa­en­ding på Sta­dio San Siro i Mila­no i af­ten.

Men så­dan ha­en­ger det na­tur­lig­vis ik­ke sam­men, for Re­al Madrids 54 stjer­ner i alt og At­léti­co Madrids 49 stjer­ner skal in­stru­e­res, mo­ti­ve­res og ko­or­di­ne­res af no­get uer­far­ne Zi­ne­di­ne Zi­da­ne og po­kalvan­te Die­go Si­meo­ne med de fem tro­fa­e­er.

Kan Si­meo­ne igen få kogt op i si­ne 11 kri­ge­re, el­ler vil Zi­da­ne få si­ne stjer­ner til at funk­le? Sva­ret kom­mer i af­ten, når den stør­ste klubkamp i ver­den af­gø­res, og tro­fa­e­et med de sto­re ører får nyt mid­ler­ti­digt hjem det kom­men­de år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.