FA­ER­DIG

BT - - SPORTEN -

Mit hånd­led er ik­ke bra­ek­ket, men det vil­le ske, hvis jeg be­slut­te­de mig for at spil­le vi­de­re i et par da­ge Det bli­ver ik­ke til en 10. tri­umf på Ro­land Gar­ros-i den­ne om­gang for Ra­fa­el Na­dal. Den span­ske ver­dens­stjer­ne har truk­ket sig fra French Open før tred­je run­de af grand slam-tur­ne­rin­gen.

Det er en hånd­leds­ska­de, der er år­sag til, at Na­dal må tra­ek­ke sig fra det rø­de grus i Pa­ris.

»Jeg har et pro­blem i mit hånd­led. I går spil­le­de jeg med en ind­sprøjt­ning, men i nat be­gynd­te jeg og fø­le me­re og me­re smer­te, og i dag har jeg na­e­sten ik­ke kun­net be­va­e­ge mit hånd­led,« si­ger Ra­fa­el Na­dal.

»Mit hånd­led er ik­ke bra­ek­ket, men det vil­le ske, hvis jeg be­slut­te­de mig for at spil­le vi­de­re i et par da­ge. Det er et dår­ligt tids­punkt, men så­dan er li­vet. Hvis det ik­ke hav­de va­e­ret French Open, hav­de jeg nok slet ik­ke spil­let de før­ste par kampe,« si­ger Na­dal. Lands­mand vi­de­re Han stod el­lers til at skul­le spil­le i dag mod lands­man­den Mar­cel Gra­nol­lers-Pujol, der ry­ger di­rek­te vi­de­re til fjer­de run­de uden kamp.

Hvis Na­dal hav­de spil­let vi­de­re og le­vet op til sin se­ed­ning, ven­te­de der en po­ten­ti­el se­mi­fi­na­le mod Novak Djoko­vic. Ser­be­ren er en af blot to spil­le­re i hi­sto­ri­en, som har slå­et Na­dal ud af French Open. Det ske­te i kvart­fi­na­len i sid­ste års tur­ne­ring. Den an­den spil­ler er sven­ske­ren Ro­bin Sö­der­ling, som slog Na­dal

ud i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.