DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Cham­pions Le­ague fi­na­len lørdag af­ten bli­ver en gen­ta­gel­se af 2014-fi­na­len, hvor Madrid­klub­ber­ne Re­al og At­le­ti­co tør­ne­de sam­men i et brag af en fi­na­le.

Selv­om Re­al Madrid i 2014 hav­de sto­re kva­ler ved at ned­ka­em­pe At­le­ti­co Madrid i Cham­pions Le­ague-fi­na­len, tror Od­dset-spil­ler­ne hos Dan­ske Spil, at hi­sto­ri­en gen­ta­ger sig.

Me­re end 60 pro­cent af om­sa­et­nin­gen er nem­lig kom­met på Re­al-sejr ef­ter 90 mi­nut­ter, mens kun 15 pro­cent tror på At­le­ti­co Madrid og 25 pro­cent på et uaf­gjort re­sul­tat.

»At­le­ti­co Madrid har på im­po­ne­ren­de vis for­må­et at slå bå­de FC Barcelona og Bay­ern Mün­chen ud af tur­ne­rin­gen hidtil, men Od­dset-spil­ler­ne tror alt­så ik­ke på, at sti­men fort­sa­et­ter i fi­na­len mod by­s­bør­ne­ne,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Henrik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.