1 ,71

BT - - SPORTEN -

Avar­ta har et bed­re hold end Jam­mer­bugt, men det er så og­så det ene­ste, der ta­ler for ga­ester­ne. De har nem­lig ik­ke me­re at spil­le for i det­te for­år, og en lang bus­tur fra Rø­d­ov­re til Blok­hus er na­ep­pe no­get, der frem­mer ga­ester­nes mu­lig­he­der for at pra­este­re. Jam­mer­bugt skuf­fe­de i sid­ste uge med et ne­der­lag til B 1908, men har et hold, der skal va­e­re bed­re end pla­ce­rin­gen vi­ser, og hvor Avar­ta in­tet har på spil, så er det en me­get vig­tig kamp for Jam­mer­bugt i be­stra­e­bel­ser­ne på at bli­ve op­pe. Der­for prø­ves et spil på po­int til hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.