Må vi få lidt hud?

BT - - WEEKEND -

Som barn i 70er­ne, har jeg set ri­ge­ligt med ha­en­ge­bryster og fla­de bal­der til at vi­de, at det men­ne­ske­li­ge for­fald er uaf­ven­de­ligt. Den­gang dyr­ke­de vi so­len, den nøg­ne krop og gla­e­den ved at la­de de to mø­des. Den slags gla­e­der har nu­ti­dens børn og un­ge ik­ke. Som Chri­sti­na Se­derq­vist skri­ver, ser de mest bar hud på re­a­li­ty-tv, hvor det er spa­endt ud over fa­ste si­li­ko­ne­bryster el­ler briste­fa­er­di­ge re­styla­ne-la­e­ber. Af selv­sam­me år­sag me­ner hun, at nu­ti­dens un­ge har for­kvak­le­de for­vent­nin­ger til eg­ne – og an­dres – krop­pe. På et ni­veau, hvor de und­går nø­gen­hed. F.eks. ved at bli­ve fri­ta­get for at gå i bad ef­ter idra­et. En ’ga­ran­te­ret ik­ke re­pra­e­sen­ta­tiv un­der­sø­gel­se’ blandt yn­gre be­bo­e­re på min ma­tri­kel be­kra­ef­ter, at der er no­get om snak­ken... For de stak­kels børns egen skyld, bak­ker jeg op om Se­derq­vists po­in­te om, at det er et fora­el­dre­ansvar at gi­ve bør­ne­ne et re­a­li­stisk bil­le­de af for­fal­det. Må dog kon­sta­te­re, at pro­jek­tet indtil vi­de­re går tra­egt. Da jeg an­non­ce­re­de, at der fra nu af vil bli­ve flashet mar­kant me­re hud i hjem­met, ud­brød den yng­ste: ’Ad mor, jeg har set ALT for me­get til din ba­re røv’. Og nu jeg ta­en­ker over det... var det så ik­ke pra­e­cis så­dan, jeg hav­de det med de sols­ved­ne ha­en­ge-bryster og -bal­der – den­gang i 70er­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.