Chri­sti­na Ni­el­sen

BT - - WEEKEND -

• 24 år. • Stil­ler den 18.-19. juni op ved 24 ti­mers lø­bet Le Mans. • Hen­des far Lars Erik Ni­el­sen har tid­li­ge­re kørt Le Mans. • Bor til dag­ligt i Los An­ge­les, hvor hun kø­rer for tea­met Scu­de­ria Cor­sa. • Le Mans kø­rer hun for det dan­ske For­mu­la Ra­cing sam­men med kø­rer­ne Mik­kel Mac og Jo­hn­ny Laur­sen. • Har i år vun­det 12-ti­mers lø­bet i Se­bring, som hun sid­ste år fik en an­den plads i. Vandt sid­ste år og­så en an­den­plads i Tu­dor-mester­ska­bet i USA. • Kå­ret til årets pro­fil i dansk mo­tor­sport 2015. • La­e­ser mar­ke­ting på Aar­hus Uni­ver­si­tet un­der Team Dan­mark-ord­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.