D

BT - - WEEKEND -

u ken­der ga­ran­te­ret al­le­re­de sau­er­kraut. Men hvad med kry­dret asi­a­tisk kim­chi? El­ler den sød­li­ge la­e­skedrik kom­bu­cha? Beg­ge er del af den hot­te­ste mad­trend li­ge nu. Fø­de­va­rer, der in­de­hol­der le­ven­de mi­kro­or­ga­nis­mer, på­vir­ker din tarm­fl­ora po­si­tivt.

Tren­den – så­kaldt fer­men­te­ring der be­ty­der ’at ga­e­re’ – er en tu­sind år gam­mel, kendt pro­ces, der bl.a. er ble­vet brugt til at kon­ser­ve­re mad­va­rer. Ty­sker­ne fer­men­te­re­de de­res We­e­kend - 28.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.