ØVELSE: Skrig dig i ba­lan­ce

BT - - WEEKEND -

Tag en fjer­fyldt, kom­pakt pu­de. (Fjer da­em­per ly­den bedst). Ma­erk hvor­dan du har det på en ska­la fra 0-10. 0 er rig­tig dår­ligt – vred, ked af det el­ler ir­ri­te­ret, mens 10 er fan­ta­stisk – af­slap­pet, ro­lig og let. Fyld di­ne lun­ger og mave med luft. Hold pu­den ta­et til mun­den og skrig langt og kraf­tigt, mens du slap­per af i hals­mus­k­ler­ne. Tøm lun­ger­ne helt. Ma­erk nu fø­lel­sen i krop­pen – hvor­dan har du det på en ska­la fra 0-10? Skrig maks. en gang i ti­men og ger­ne 10 gan­ge om da­gen i en uge. Har du ufor­lø­ste fø­lel­ser, der lå­ser tar­me­ne, vil det va­e­re det bed­ste (og nok og­så det ma­er­ke­lig­ste) du no­gen­sin­de har gjort for dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.