De fi­nur­li­ge tar­me

BT - - WEEKEND -

Et vok­sent men­ne­ske har ot­te me­ter tar­me. De se­ne­re år har for­sker­ne på­vist aen­drin­ger i tarm­fl­ora­en ved syg­dom­me som fed­me, di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me au­tis­me, led­degigt, tyktarm­s­kra­eft, kro­nisk tarm­be­ta­en­del­se og ir­ri­ta­bel tyktarm. Om det er aen­drin­ger i tarm­bak­te­ri­er­ne, der frem­kal­der syg­dom, el­ler om det er syg­dom­men, der aen­drer tarm­fl­ora­en, ved man end­nu ik­ke. Dø­jer du med ma­ve­pro­ble­mer, er det va­erd at over­ve­je, hvad du kom­mer i mun­den. Et bud blandt di­a­e­ti­ster er at føl­ge den så­kald­te Low FODMAP-di­a­et, hvor man und­gå en ra­ek­ke kul­hy­dra­ter, f.eks. løg og an­dre luft­ud­vik­len­de fø­de­va­rer. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at op mod 70 pct. med ir­ri­ta­bel tyktarm op­le­ver en for­bed­ring ved at føl­ge di­a­e­ten. We­e­kend - 28.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.