F

BT - - WEEKEND -

or­stop­pel­se, luft, di­ar­ré el­ler ma­vek­neb. Det er ube­ha­ge­ligt at ha­ve ondt i ma­ven. Fo­re­stil dig, at det er hver­dagskost. Det er det desva­er­re for de 800.000 dan­ske­re, som li­der af ir­ri­ta­bel tyktarm.

Men det er mu­ligt at kom­me symp­to­mer­ne til livs – uden me­di­cin. Det er 49-åri­ge Glenn Lar­sen, 34-åri­ge Met­te Ni­el­sen og 34-åri­ge Mia Dyhr Thom­sen go­de ek­semp­ler på.

Den se­ne­ste må­ned har de hos kost­vej­le­der Le­ne Hansson va­e­ret på en blan­ding af to di­a­e­ter. Den ene di­a­et er kost­kom­bi­ne­ring, der be­gra­en­ser hvil­ke fø­de­va­rer, du må spi­se i sam­me må­l­tid. F.eks. må du ik­ke blan­de pro­te­in og sti­vel­se som pas­ta, kar­to­f­ler el­ler ris.

Den an­den er Low FODMAP-di­a­e­ten, der går ud på at be­gra­en­se be­stem­te ty­per af kul­hy­dra­ter, der ga­e­rer, hvis de lig­ger for la­en­ge i tar­men.

Ef­ter fi­re ugers kur dø­jer in­gen af dem la­en­ge­re med smer­ter og tarm­pro­ble­mer.

»Jeg har me­get me­re ener­gi. Det er så rart at va­e­re i min egen krop, uden at ma­er­ke den he­le ti­den,« si­ger 49-åri­ge Glenn Lar­sen.

Hun har be­ma­er­ket en god bi­virk­ning på hud, hår og neg­le.

»Min hud er ble­vet me­get blø­de­re, jeg har ik­ke la­en­ge­re be­hov for cre­mer på sam­me må­de. Hå­ret skal ik­ke blød­gø­res la­en­ge­re, til gen­ga­eld er mi­ne neg­le ble­vet vir­ke­lig hår­de.« De tre ca­ses er på in­gen må­de ene­stå­en­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.