Kom mave-smer­ter­ne til livs

BT - - WEEKEND -

LOW FODMAP

I fi­re-ot­te uger ude­luk­kes be­stem­te kul­hy­dra­ter fra ko­sten. Her­ef­ter ge­nind­fø­res én FODMAP ad gan­gen for at se, om man tå­ler den. Fruk­to­se som fin­des i ae­b­le, hon­ning, pa­e­re, frugt på då­se, as­p­ar­ges, ar­tiskok og vand­me­lon. Man­ni­tol, mal­ti­tol, sor­bi­tol og xy­li­tol, som fin­des i tyg­ge­gum­mi, suk­ker­fri pa­stil­ler, avo­ca­do, blom­kål, svam­pe og kir­se­ba­er. For­de­len er, at ma­den ik­ke op­hol­der sig så la­en­ge i mave-tarm-sy­ste­met. Der­ved und­går man, at ma­den ’ga­e­rer’ i tar­men, så der op­står op­pu­stet­hed og ondt i ma­ven. Pro­te­in­ri­ge fø­de­va­rer kan va­e­re: AEg, kød, fisk, skal­dyr, fjer­krae etc. Sti­vel­se kan va­e­re: Kar­to­f­ler, ris, pas­ta, hav­re­gryn, ma­js etc. Neut­ra­le fø­de­va­rer kan va­e­re: Avo­ca­do, frø og ker­ner, fedt­stof­fer, kokos og kokos­ma­elk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.