Dan­sker­nes bud­get

BT - - WEEKEND -

• 70 ud af 100 dan­ske­re la­eg­ger bud­get. De gør det for de­res egen skyld. In­gen har bedt dem om det. • Kun 7 ud af 100 dan­ske­re la­eg­ger bud­get, for­di ban­ken har sagt, de skal. • 23 ud af 100 dan­ske­re la­eg­ger ik­ke bud­get. De me­ner ik­ke, at de har be­hov for det. • 4 ud af 100 dan­ske­re gi­der ik­ke la­eg­ge bud­get. Det sva­rer til 150.000 voks­ne. • Un­ge un­der 26 år fyl­der mest i grup­pen, der ik­ke gi­der la­eg­ge bud­get. Det dre­jer sig om hver 10. af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.