Hel­gam­le be­ken­del­ser Snaps til al­le

BT - - WEEKEND -

»Vi halv­gam­le ma­end la­eg­ger ik­ke selv ma­er­ke til, at vi er ble­vet det. Vi fø­ler os sta­dig som 20-åri­ge. Vi kan mø­de ja­ev­nal­dren­de og ta­en­ke: ’Hold ka­eft, hvor er de ble­vet gam­le’. Uden at ta­en­ke på, at de for­ment­lig ta­en­ker det sam­me.« Po­li­ti­kens Gorm Vøl­ver og Bjar­ne Schil­ling står bag ’Den sto­re hånd­bog for halv­gam­le ma­end’.Po­li­ti­kens For­lag, 200 kr. We­e­kend - 28.05.2016 Mon ik­ke en del halv­gam­le ma­end er tem­me­lig be­gej­stre­de for et godt frokost­bord og kun­sten at la­ve en god kryd­der­snaps? De og an­dre selv­føl­ge­lig, kan fin­de in­spira­tion i ’Kryd­der­snaps – tra­di­tion og ori­gi­na­le for­ny­el­ser’. Bjar­ne Ni­el­sen Brovst forta­el­ler anek­do­ter og gi­ver over 50 op­skrif­ter på kryd­der­snaps. For­la­get Ho­ved­land, 180 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.