BT - - WEEKEND -

Hans far er op­rin­de­ligt fra Pakistan, mens hans mor er dan­sker. I Bei­jing. Jour­na­list på DR. Si­den 2014 som fast Asi­en­kor­re­spon­dent. Tid­li­ge­re har han va­e­ret korrespondent i Af­g­ha­ni­stan samt repor­ter og re­dak­tør på TV-Avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.