’DET ER ET SANDT

BT - - NYHEDER -

ULYKKE Tors­dag mid­dag fik Bet­ti­na Kirk det opkald, al­le mødre fryg­ter. Hen­des dat­ter, den kend­te sprin­gryt­ter Jen­ni­fer Fogh Pedersen, var kørt galt og sad fast­k­lemt i en last­bil. Bet­ti­na Ja­ni­ne Kirk gik og pus­le­de i sin ha­ve i Slan­gerup i na­er­he­den af Fre­de­riks­sund, da te­le­fo­nen rin­ge­de. Det var hen­des dat­ters ka­e­re­ste, Chri­stop­her Fra­zer, der over­brag­te hen­de nyhe­den om, at hen­des 33-åri­ge dat­ter sad fast­k­lemt i en last­bil, for­di hun var kørt i grøf­ten og fron­talt ind i et trae.

Ik­ke nok med det. Hun hav­de to he­ste­pas­se­re med på pas­sa­ger­sa­e­der­ne og vog­nen fyldt med seks he­ste.

»Det er et sandt ma­re­ridt. Det var et gru­somt opkald at mod­ta­ge. Det er no­get na­er det mest for­fa­er­de­li­ge, man kan fo­re­stil­le sig. Ik­ke mindst for­di det tog over to ti­mer at få skå­ret dem fri. Ven­te­ti­den var skra­ek­ke­lig, for vi ane­de ik­ke, hvor slemt det stod til,« si­ger Bet­ti­na Kirk. Pro­fes­sio­nel ryt­ter Jen­ni­fer Fogh Pedersen er pro­fes­sio­nel ryt­ter og har vun­det ad­skil­li­ge dan­ske og eu­ro­pa­ei­ske kon­kur­ren­cer. Si­den 2012 har hun bo­et i den ty­ske by Kle­in Of­fen­seth i na­er­he­den af Ham­borg. Her dri­ver hun et stut­te­ri, hvor hun tra­e­ner kon­kur­ren­ce­he­ste sam­men med sin bri­ti­ske ka­e­re­ste Chri­stop­her Fra­zer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.