27 gra­der og sol i na­e­ste uge

BT - - NYHEDER -

Når maj bli­ver til juni på ons­dag, bli­ver det og­så be­gyn­del­sen på som­mer­må­ne­der­ne, og iføl­ge DMI kan vi for­ven­te tem­pe­ra­tu­rer på helt op til 27 gra­der i den kom­men­de uge.

»Den kom­men­de uges vejr bli­ver som­mer­ligt og gan­ske pa­ent med 25 gra­der fle­re af da­ge­ne. Mandag og tirs­dag vil der va­e­re ri­si­ko for et par lo­ka­le regn- og tor­den­by­ger, men el­lers bli­ver det rig­tig pa­ent,« si­ger vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log Ste­en Ras­mus­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI) til BT.

Ons­dag og tors­dag bli­ver ugens høj­de­punk­ter, hvad an­går solskin og tem­pe­ra­tu­rer. Her vil tem­pe­ra­tu­rer­ne lig­ge mel­lem 25 og 27 gra­der.

Rig­tigt strand­vejr er det dog ik­ke helt end­nu, men det er iføl­ge Ste­en Ras­mus­sen på vej.

»Vand­tem­pe­ra­tu­rer­ne lig­ger i øje­blik­ket på 10-12 gra­der, men i lø­bet af ugen vil den for­ment­lig og­så sti­ge til over de 15 gra­der. Så det går den rig­ti­ge vej,« si­ger Ste­en Ras­mus­sen.

Som­me­ren be­gyn­der of­fi­ci­elt 1. juni, som er på ons­dag, og for en gangs skyld er vej­r­g­u­der­ne eni­ge.

»Det er en dej­lig start på som­mer­må­ne­der­ne, og så må vi jo hå­be, at det fort­sa­et­ter,« si­ger Ste­en Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.