Lands­holds­le­der smidt hjem fra EM

BT - - NYHEDER -

En dansk lands­holds­le­der er ble­vet smidt hjem fra det igang­va­e­ren­de EM i ori­en­te­rings­løb i Tjek­ki­et.

Det op­ly­ser Dansk Ori­en­te­rings-For­bund på sin hjem­mesi­de.

År­sa­gen til pro­ble­mer­ne i den dan­ske EM-lejr er, at man har fun­det skjul­te ka­me­ra­er på fle­re af at­le­ter­nes rum.

For­bun­det skri­ver, at man har be­grun­det mi­stan­ke om, at ka­me­ra­er­ne er ble­vet pla­ce­ret af en af lands­holds­le­der­ne, og den på­ga­el­den­de er med om­gå­en­de virk­ning smidt hjem fra Tjek­ki­et.

Fle­re af de dan­ske EM-lø­be­re er dybt be­rør­te af si­tu­a­tio­nen, men al­le har valgt at fort­sa­et­te i Tjek­ki­et.

Ori­en­te­rings­for­bun­det ta­ger sa­gen al­vor­ligt og har un­der­ret­tet po­li­ti­et og Dan­marks Idra­ets­for­bund om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.