DR: Mi­ni­ster gav for­ker­te op­lys­nin­ger

BT - - NYHEDER -

Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen (V) har gi­vet Fol­ke­tin­get urig­ti­ge op­lys­nin­ger på et sam­råd fredag, me­ner Sie­mens Wind Power iføl­ge DR Nyhe­der.

Jørn Ne­er­gaard Lar­sen skul­le på sam­rå­det blandt an­det for­kla­re, hvor­for Ar­bejds­til­sy­net i 2007 gav vind­møl­le­virk­som­he­den lov til at sprøjte­ma­le med det far­li­ge ke­mi­ka­lie epoxy uden at stil­le til­stra­ek­ke­li­ge krav til me­d­ar­bej­der­nes sik­ker­hed.

Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ha­ev­de­de på sam­rå­det, at bå­de Sie­mens Wind Power og Ar­bejds­til­sy­net var skyld i fejl­en.

»Virk­som­he­den har svig­tet ved at gi­ve for­ker­te op­lys­nin­ger, og til­sy­net har svig­tet ved at gi­ve dis­pen­sa­tion på et for­kert grund­lag,« sag­de han iføl­ge DR Nyhe­der.

Men den på­stand af­vi­ste Sie­mens Wind Power fredag af­ten.

DR Nyhe­der op­ly­ser, at de fredag af­ten har mod­ta­get en mail fra pres­se­chef Ras­mus Wind­feld, der op­ly­ser, at virk­som­he­den al­le­re­de 5. novem­ber 2007 send­te op­lys­nin­ger til Ar­bejds­til­sy­net, der vi­ste, at der var ta­le om epoxypro­duk­ter. Virk­som­he­den har svig­tet ved at gi­ve for­ker­te op­lys­nin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.