Ge­ner for na­e­se­form fun­det

BT - - NYHEDER -

Blot fi­re ge­ner har af­gø­ren­de be­tyd­ning for vo­res na­e­sers bred­de og spids, forta­el­ler for­ske­re fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don i et nyt stu­die. Den nye op­da­gel­se gør sam­ti­dig for­sker­ne bed­re til at spo­re, hvor­dan men­ne­skers an­sigtstra­ek har ud­vik­let sig. »Vi har fun­det de spe­ci­fik­ke ge­ner, der har ind­fly­del­se på form og stør­rel­se af in­di­vi­du­el­le tra­ek, og det er al­drig set før,« si­ger po­st­doc KaustubhAd­hi­ka­ri fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.