VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Me­te­o­rer skab­te for­ment­lig 50 me­ter hø­je bøl­ger i for­hi­sto­ri­ske ha­ve på Mars for 3,4 mil­li­ar­der år si­den. Det kon­sta­te­rer et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold fra blandt an­det Spa­ni­en.

Selv­om man­ge fi­ske­be­stan­de fal­der, er der kom­met fle­re bla­eks­p­rut­ter i ver­dens­ha­ve­ne i lø­bet af de se­ne­ste 60 år, forta­el­ler au­stral­ske for­ske­re. Bla­eks­p­rut­ter­ne tri­ves i de hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.