Kir­ke­ga­en­ge­re le­ver la­en­ge­re

BT - - NYHEDER -

Hvis du som kvin­de går i kir­ke me­re end én gang om ugen, så le­ver du i gen­nem­snit fem må­ne­der la­en­ge­re end an­dre men­ne­sker. Så­dan ly­der det i et stu­die af me­re end 74.000 kvin­der. For­sker­ne forta­el­ler des­u­den, at de­pres­sions­tegn, ryg­ning og mod­ta­gel­se af so­ci­al un­der­støt­tel­se og­så er vig­ti­ge fak­to­rer for dø­de­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.