Jel­ling

BT - - KULTUR -

Sa­er­ligt de un­ge te­e­na­ge­tø­ser flok­ke­des og ka­ste­de lan­ge blik­ke, ka­er­lig­hed og hjer­te­tegn op mod Telts­ce­nen, da Scar­let Plea­su­re slog to­nen an i går sidst på ef­ter­mid­da­gen ved Jel­ling Mu­sik­festi­val.

Scar­let Plea­su­re af­lø­ste i sid­ste øje­blik Sti­ne Bram­sen, som har va­e­ret tvun­get til at mel­de af­bud, ef­ter at hen­des lil­le søn sid­ste uge faldt ud ad et vin­due fra 1. sal.

Syd­jy­ske Jel­ling Mu­sik­festi­val – Dan­marks tred­je­stør­ste kun over­gå­et af Roskil­de og Smuk­fest i Skan­der­borg – slut­ter i af­ten ef­ter fi­re da­ge med mu­sik, øl, bran­der­ter og sol og som­mer for 38.000 men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.