F

BT - - SØNDAG -

aste la­e­se­re af BTs Madsko­le vil ha­ve be­ma­er­ket et sa­er­ligt ka­rak­te­ri­sti­kum ved brød­ba­ger Ni­co­lai Skyt­tes brød. Uan­set om brø­d­e­ne er sø­de, sal­te, blø­de el­ler sprø­de, har de én ting til­fa­el­les. De er al­le me­get mør­ke i skor­pen. Det er der en rig­tig god grund til.

»Sma­gen sid­der i høj grad i den mør­ke skor­pe. Når man ba­ger brød hårdt, får man mas­ser af smag fra den ka­ra­mel­li­se­re­de skor­pe,« si­ger BTs brød­ba­ger Ni­co­lai Skyt­te.

Han er godt klar over, at hans me­get mør­ke skor­per på alt fra sig­te­brød og sneg­le til bagu­et­tes nok over­ra­sker man­ge dan­ske­re. For de fle­ste er i den an­den grøft:

»Man­ge fo­re­tra­ek­ker en lys skor­pe. De går ind til ba­ge­ren og be­der om at få det ble­ge­ste brød. Men når man gør det, skal man og­så vi­de, at man går glip af en hel mas­se smag. Det er synd,« på­pe­ger Ni­co­lai Skyt­te, der op­for­drer BTs la­e­se­re til at gi­ve de mør­ke skor­per en chan­ce, bå­de hos ba­ge­ren og hjem­me i egen ovn.

»Man­ge af de flu­te, som dan­sker­ne spi­ser, er køns­lø­se og li­ge­gyl­di­ge brød la­vet på det hvi­de­ste hve­de­mel og pum­pet op med ga­er. Der er in­gen smag i dem. Sur­dej­en er med til at gi­ve smag, skor­pe og smuk kulør. Med sur­dej får man ba­re en me­get bed­re ud­vik­ling af dej­en på al­le punk­ter. Det kan i den grad be­ta­le sig,« lover brød­ba­ge­ren.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.