4 gadgets

BT - - REJSER -

Pris: For­hand­ler: spej­der­sport.dk Pris: 1.699 kr. For­hand­ler: el­gi­gan­ten.dk

Med Li­feStraw Go be­hø­ver du ik­ke la­en­ge­re at be­kym­re dig om, hvor­vidt di­ne va­e­ske­de­po­ter er fyldt til­stra­ek­ke­ligt op – hel­ler ik­ke når du er ude at rej­se. Fla­sken har et fil­ter, der sør­ger for at fjer­ne 99,99 pct. af al­le bak­te­ri­er i det vand, du fyl­der i. Der­u­d­over kan fla­sken ren­se op mod 1000 li­ter vand, før du igen skal skif­te fil­ter. 249 kr.

Det kan va­e­re en god idé at in­ve­ste­re i et GoPro Hero4 ses­sion-ka­me­ra, hvis du øn­sker at få fore­vi­get al­le di­ne ak­ti­ve fe­ri­e­op­le­vel­ser. Med det­te let­te ka­me­ra kan du fil­me alt fra trek­king til en tur i ha­vet, da ka­me­ra­et og­så er vand­ta­et ned til 10 me­ter. Hero4 er i stand til at fil­me i 1440p vi­deo­er og ta­ger ot­te me­ga­pixel stil­l­bil­le­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.