Fransk­mand pres­se­de Wil­li­ams

BT - - SPORTEN -

In­tet ty­de­de på, at det vil­le gå den vej i be­gyn­del­sen af ugen. Asta­na-kap­ta­j­nen hav­de net­op tabt et mi­nut og 47 se­kun­der til Alejan­dro Val­ver­de fra Team Mo­vistar, og ita­li­e­ne­rens dan­ske hold­kam­me­rat, Jakob Fuglsang, kald­te Ni­ba­lis kør­sel for ho­ved­løs.

»Giro­en er ik­ke slut end­nu, men ef­ter i dag ser det rig­tig sva­ert ud,« sag­de Jakob Fuglsang ved den lej­lig­hed og lig­ne­de en mand, der hav­de set først sig selv og si­den sin kap­ta­jn mi­ste sej­rs­chan­cen.

I ste­det lig­ne­de det en højst over­ra­sken­de sejr til hol­la­en­de­ren Ste­ven Kru­i­jswi­jk fra Lot­toNL-Jum­bo­mand­ska­bet, men fredag blev der så vendt op og ned på det he­le. Kru­i­jswi­jk kør­te ind i en sne­dri­ve, styr­te­de og sat­te sin sam­le­de fø­ring over styr. Og som det jo er i top­sport, er den enes død den an­dens brød. Stor tak til mit hold. Stor tak til Ta­nel Kan­gert og Mi­che­le Scar­po­ni – og ik­ke mindst Jakob Fuglsang, som var til stor hja­elp for mig. Det var en hold­pra­e­sta­tion

Ef­ter en lang reg­naf­bry­del­se på me­re end to og en halv ti­me lyk­ke­des det Se­re­na Wil­li­ams at vin­de i to sa­et over fran­ske Kri­sti­na Mla­denovic. Med en sejr på 6-4, 7-6 er ver­den­set­te­ren som ven­tet vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne ved French Open.

Regn, lyn og tor­den af­brød op­gø­ret i går klok­ken 15 ved stil­lin­gen 6-6 i an­det sa­et. Da spil­let blev gen­op­ta­get skul­le 34-åri­ge Wil­li­ams bru­ge fem mat­ch­bol­de til at sik­re sej­ren, og un­der­vejs over­le­ve­de hun og­så en fransk sa­et­bold. I kvart­fi­na­len ven­ter ukrain­ske Eli­na Svi­to­li­na. RUS­SI­SKE ATLETERS do­ping­prø­ver fra OL i Lon­don i 2012 er fun­det po­si­ti­ve, ef­ter at prø­ver­ne er ble­vet te­stet igen. Det op­ly­ste den olym­pi­ske ko­mité i Rusland (ROC) i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.