1,75

BT - - SPORTEN -

Ran­ders si­ger i dag far­vel til Co­lin Todd, og be­dømt ud fra, hvor­dan spil­ler­ne har ud­talt sig om ham, må man gå ud fra, at de er top­mo­ti­ve­re­de for at gi­ve ham en god af­sked. Musta­fa Ami­ni er godt nok i ka­ran­ta­e­ne, men man får Jo­hn­ny Thom­sen til­ba­ge og har fak­tisk spil­let no­get bed­re, end re­sul­ta­ter­ne har in­di­ke­ret i de se­ne­ste kampe. Es­b­jerg har set for­fa­er­de­lig ud på det se­ne­ste, hvis vi ser bort fra kam­pen i Aal­borg og er sik­ker på at bli­ve num­mer 11 uan­set hvad den­ne kamp en­der. Der­for lig­ner Ran­ders da­gens sik­re­ste spil til od­dset.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.