2 , 0 5

BT - - SPORTEN -

Så be­gyn­der for­be­re­del­sen til EM, og det er sva­ert at se, at Tys­kland skal va­e­re så klar fa­vo­rit. Det ty­ske hold svin­ger me­get i re­sul­ta­ter­ne, når der ik­ke står no­get på spil, og i en lig­nen­de kamp før det se­ne­ste VM blev det blot til uaf­gjort hjem­me mod Ca­mero­un, og man er og­så gå­et fra ba­nen uden at vin­de mod hold som Au­stra­li­en, Pa­ragu­ay, USA og Schweiz i de se­ne­ste år i ven­skabs­kam­pe. Slovaki­et for­ven­tes at kom­me i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling, og gør hol­det det, bør kam­pen bli­ve me­re ja­evn­byr­dig end som så. Spil Slovaki­et med to mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.